SeniorenVereniging Bernisse - [SVerB.nl]

Home

Senioren Vereniging Bernisse

Deze  organisatie die is opgericht in december 2015 en heeft de volledige naam  'Senioren Vereniging Bernisse' [SVerB]

Op 1 juli zijn de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus verder versoepeld. Dat betekent onder meer dat je weer met passagiers in de auto op pad kan, ook als ze niet uit hetzelfde huishouden komen.

Het enige dat op dat vlak nog geldt, is dat geadviseerd wordt om een niet-medisch mondkapje te dragen als je werkelijk met passagiers van verschillende huishoudens in de auto zit. Het maakt daarbij verder niet uit of het om een eigen auto of een huur- of deelauto gaat.

In taxi's, busjes en touringcars mogen alle zitplaatsen weer gebruikt worden. Ook hier is een niet-medisch mondkapje verplicht en vindt er vooraf een gezondheidscheck plaats. Bovendien wordt er zoveel mogelijk met reservering gewerkt. Wanneer je een personenbusje of een touringcar huurt, geldt de verplichte gezondheidscheck en de mondkapjesplicht. 


Het bestuur heeft  'op afstand' vergaderd met Skype..Per 1-7 weer georganiseerde samenkomsten voor max. 100 mensen..maar wel met de 1,5 meter afstand regeling..


Verjaardagen Juli

03 juli Mevr. J.A. van Marion en Mevr. N.A. Voogt-Langerveld
06 juli Mevr. L.H. Troost-Voogt
07 juli Mevr. W. Beek-van 't Hof
12 juli Mevr. H. Meiburg-van Pelt
21 juli Mevr. A.P. van den Berg
24 juli Mevr. J.C. Vernet-Meskers
28 juli Mevr. J.M. Sanders-Vlug
31 juli Mevr. C. van den Berg-van Eyk

De plaatselijke tijd in Spijkenisse:

Niet zonder U..

Het bestuur en de activiteitencommissie organiseren vele activiteiten  onder de vlag van de SVerB.  Ook de lokale belangenbehartiging, dat wil zeggen overleg met de gemeente en de woonstichting en samenwerking met de ouderenorganisaties in de regio is binnen de vereniging verzekerd.
Landelijk en Europees worden we vertegenwoordigd door de NVOG [Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden] en in Brussel door 'ÁGE' 

Duidelijk is:

Het gaat niet zonder U.

Na 4 jaar is het aantal leden gegroeid naar meer dan 120 leden.

Wilt U ons steunen en hebt U interesse voor een nieuwe vereniging?

Dan kunt U zich, als U dat wilt, per email aanmelden jannievalk@xs4all.nl of via het inschrijfformulier op deze website. Ook tijdens onze bijeenkomsten kunt u zich aanmelden als lid. (50+)  Wij willen ons blijven inzetten voor de senioren van Bernisse. 

Jannie Valk, voorzitterbingo

SVerB

Bingo

Laatste Zaterdag v d maand

inloop

SVerB

Inloopmiddag

3de Donderdag v d maand

kaarten

SVerB

Kaartmiddag

1e Donderdag v d maand