SeniorenVereniging Bernisse - [SVerB.nl]

Home

Senioren Vereniging Bernisse

Deze  organisatie die is opgericht in december 2015 en heeft de volledige naam  'Senioren Vereniging Bernisse' [SVerB]

15-09-2021: ..opstappen voor het uitje

Kleine Lunch Maerlant

In de komende nieuwsbrief komt meer informatie over een 'Kleine Lunch' [2 gangen] bij het Maerlant.  Data 10 november en 1 december.


Laatste nieuws 10-9-2021

Bericht van de gemeenteraad:....

.....Ik ben blij jullie ervan op de hoogte te brengen dat we een akkoord hebben op het gebruik van locatie Tennis Heenvliet als maatschappelijk inzetbare ruimte inclusief de nodige aanpassingen/verbouwing.

Mijns inziens geweldig nieuws waar we allemaal een mooie toekomst mee tegemoet gaan...


De Lunch in het Maerlant is in oktober weer van start  gegaan !!Niet zonder U..

Het bestuur en de activiteitencommissie organiseren vele activiteiten  onder de vlag van de SVerB.  Ook de lokale belangenbehartiging, dat wil zeggen overleg met de gemeente en de woonstichting en samenwerking met de ouderenorganisaties in de regio is binnen de vereniging verzekerd.
Landelijk en Europees worden we vertegenwoordigd door de NVOG [Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden] en in Brussel door 'ÁGE' 

Duidelijk is:

Het gaat niet zonder U.


bingo

SVerB

Bingo

Laatste Zaterdag v d maand

inloop

SVerB

Inloopmiddag

3de Donderdag v d maand

kaarten

SVerB

Kaartmiddag

1e Donderdag v d maand