SeniorenVereniging Bernisse - [SVerB.nl]

Home

Senioren Vereniging Bernisse

Deze  organisatie die is opgericht in december 2015 en heeft de volledige naam  'Senioren Vereniging Bernisse' [SVerB]

Officiële opening 6 Oktober

Op 6 oktober zal het nieuwe onderkomen officieel worden geopend.
Wethouder Martijn Hamerslag zal de opening doen en de nieuwe naam van het onderkomen bekend maken.
De SVerB wil  graag weten welke leden deze opening bij willen wonden.
Uw aanwezigheif graag even (bij voorkeur per EMAIL) melden bij Corrie Folsche  m.folsche1@kpnmail.nl \
(of anders op 0181 662360)
Niet zonder U..

Het bestuur en de activiteitencommissie organiseren vele activiteiten  onder de vlag van de SVerB.  Ook de lokale belangenbehartiging, dat wil zeggen overleg met de gemeente en de woonstichting en samenwerking met de ouderenorganisaties in de regio is binnen de vereniging verzekerd.
Landelijk en Europees worden we vertegenwoordigd door de NVOG [Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden] en in Brussel door 'ÁGE' 

Duidelijk is:

Het gaat niet zonder U.


bingo

SVerB

Bingo

Laatste Zaterdag v d maand

inloop

SVerB

Inloopmiddag

3de Donderdag v d maand

kaarten

SVerB

Kaartmiddag

1e Donderdag v d maand