Landelijke vertegenwoordiging

Landelijk is de SVerB aangesloten bij de NVOG [Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden]

KNVG

Momenteel is een fusie in gang gezet met de KNVG [ Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden]

De KNVG omvat zowel verenigingen van gepensioneerden van bedrijfstakpensioenfondsen als ondernemingspensioenfondsen en is nauw geassocieerd met KBO Brabant. De KNVG behartigt direct de belangen van 300.000 aangesloten gepensioneerden  en indirect de belangen van alle 3 miljoen gepensioneerden