Lidmaatschap

Hoewel de personele kosten van de organisatie te verwaarlozen is, worden er toch ook andere kosten gemaakt zoals zaalhuur , bijdrage aan overkoepelende organisaties, website e.d.
Daarom wordt er een jaarlijkse bijdrage  gevraagd.
De hoogte hiervan is  € 30.- en voor echtgenoten € 25.-)

Het rekeningnummer is:  NL20 RBRB 0929 4596 87


Inschrijfformulier in Microsoft WORD formaat:

SVerB inschrijfformulier-20151230versie20
Word – 45,3 KB 720 downloads

Inschrijfformulier in PDF formaat:

SVerB inschrijfformulier-20151230-versie20
PDF – 82,0 KB 740 downloads

Het inschrijfformulier kunt U inleveren bij één van de bestuursleden of leden van de activiteiten-commissie op één van de dagen waarop de vereniging in de Nieuwe Sluis in Heenvliet aanwezig is.
of Opsturen of bezorgen bij de ledenadministratie
SVerB
p/a de Vorke 8
3218 XG Heenvliet


Lees in het artikel Privacy AVG hoe de vereniging omgaat met uw privacy gegevens bij het lidmaatschap