2016-10-18 FASv Zorgverzekering korting

Onderstaadd bericht ontvangen van de FASV
Korting ziektekostenverzekering.
Klik op de titel van dit bericht om alles te lezen...

Aan: de leden van de Federatie van Algemene Seniorenverenigingen (FASv)
Van: het interim bestuur FASv
Datum: 18 oktober 2016
Onderwerp: info FASv over korting premie ziektekosten en belastinghulp
Geacht bestuur,
De Federatie van Algemene Seniorenvereniging is een feit. Op 29 september jl. zijn de Statuten gepasseerd.
De FASv is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en op zeer korte termijn beschikt de FASv over een eigen bankrekening en een website.
Korting premie ziektekostenverzekering (Koos Graniewski)
In korte tijd is al veel bereikt, maar er moet nog veel gebeuren. En, soms duren zaken langer dan voorzien. Zo ook de contacten en contracten met de zorgverzekeraars. Over de kortingspercentage premie zorgverzekeringen die uw leden bij de verschillende verzekeraars kunnen krijgen verwijs ik naar onderstaand schema.
Schema, kortingen premie ziektekosten 2017
ScreenCapture054.png

1 Geldt niet voor polis Zelf Bewust en de aanvullende verzekeringen daarop. Korting reis- en annuleringsverzekering 10%
2 Avera Achmea, Delta Lloyd, OHRA en ONVZ via de Thomagroep
3 Speciaal voor 50-plussers. VGZ geeft hoge korting mantelzorg bij alle aanvullende verzekeringen.
Kosten van voorkeursgeneesmiddelen worden niet verrekend met verplicht of vrijwillig eigen risico. Gratis persoonlijk advies bij wachtlijstbemiddeling, mantelzorg, etc.
4 Optie om tandartskosten te delen met een partner als die op dezelfde polis is bijgeschreven. Effect: de niet gebruikte vergoeding voor de een kan gebruikt worden door de ander.
5 Individuele verzekerden kunnen de korting rechtstreeks verkrijgen via PMA Nieuwerkerk aan den IJssel. Verzekerden dienen zich jaarlijks bij PMA in te schrijven. Tel.: 0800-2040. Website: PMA zorgverzekering 2017