Ongepaste , onjuiste email ANBO

Bericht van de FasV:
De FASv betrapt de ANBO op leugens

De ANBO zet leden van onafhankelijke seniorenverenigingen onder valse voorwendsels onder druk om (weer) lid van de ANBO te worden

De Ouderenvereniging Deventer stelde de FASv onlangs op de hoogte dat leden van hun vereniging een brief van de ANBO ontvingen met de strekking: u moet weer lid van de ANBO worden om de korting zorgpremie bij zorgverzekeraar Salland te behouden. Geen lid, geen korting.

De leden waren in paniek. De Ouderenvereniging Deventer vroeg hulp van de FASv. De ANBO-brief is volgens de FASv intimiderend, onjuist, onvolledig en waarschijnlijk in strijd met de privacyregels waaraan ook de ANBO is gebonden. Lees meer ..[Klik op logo]

De FASv betrapt de ANBO op leugens

 

De ANBO zet leden van onafhankelijke seniorenverenigingen onder valse voorwendsels onder druk om (weer) lid van de ANBO te worden

 

De Ouderenvereniging Deventer stelde de FASv onlangs op de hoogte dat leden van hun vereniging een brief van de ANBO ontvingen met de strekking: u moet weer lid van de ANBO worden om de korting zorgpremie bij zorgverzekeraar Salland te behouden. Geen lid, geen korting.

De leden waren in paniek. De Ouderenvereniging Deventer vroeg hulp van de FASv. De ANBO-brief is volgens de FASv intimiderend, onjuist, onvolledig en waarschijnlijk in strijd met de privacyregels waaraan ook de ANBO is gebonden.

 

Ondertussen is het duidelijk geworden dat ook elders in het land sprake is van deze intimidatie en die ook betrekking hebben op andere zorgverzekeraars.

 

De ANBO stelt dat alleen leden van de ANBO korting zorgpremie kunnen krijgen. Dat is onjuist. Ook leden van verenigingen die zijn aangesloten bij de FASv krijgen premiekorting bij Salland maar ook bij de FASv bekende zorgverzekeraars waarmee een collectiviteit is afgesloten.

 

Dus: voor ALLE leden, aangesloten bij een vereniging die lid is van de FASv, geldt de kortingsregeling.

 

De brief van de ANBO is bewust gericht aan oud-ANBO-leden. Dat is ongepast en onwenselijk. Onze opvatting is dat er onbevoegd gebruik is gemaakt van een (oud) adressenbestand. Dat is o.i. in strijd met de privacyregels

De FASv eist van de ANBO om te stoppen met het intimideren van oud-leden en om deze op valse gronden proberen over te halen om weer lid te worden.

 

De reactie van de ANBO is: ‘Naar onze mening is onze brief een leuke, wervende brief. Wij zien geen verdere aanleiding te reageren op de inhoud van uw brief. De FASv vindt de reactie van de ANBO stuitend. Ouderen bedriegen met onware berichtgeving en zo ouderen bewust op het verkeerde been te zetten met als enig doel: leden ‘werven´. De wervingsbrief is misleidend. De ANBO is in deze wervingsactie niet te goeder trouw.

 

Om onrust bij uw leden te voorkomen raden wij u aan om hieraan ruime bekendheid te geven.

Heeft u vragen dan kunt u die stellen via info@fasv.nl

 

Met vriendelijke groet,

Dim de Wijs, bureaucoördinator