2017-10-21 FASV Collectieve verzekering

Nieuwsbrief van de FASV over de collectieve verzekeringkortingen in 2018

Nieuwsbrief van de FASV over de collectieve verzekeringkortingen in 2018.

fasv-collectieveverzekering-2018.png

Nieuwsbrief FASV oktober 2017

Nieuwsbrief 2017 nr. 09 19 oktober 2017 Premiekorting zorgverzekeringen, ook in 2018

Premiekorting zorgverzekeringen is voor onze leden en hun achterban een jaarlijks terugkerende gebeurtenis. Een belangrijke gebeurtenis omdat de hoogte van de premie best een maandelijkse financiële aderlating is. U ontving al eerder bericht over de collectiviteitskorting bij zorgverzekeraars in 2018. In onze vorige Nieuwsbrief 08 gaf ik aan dat het Zilveren Kruis ook in 2018 geen contract met de FASv wil afsluiten. Avero Achmea verlengt het contract (via de Thomagroep) in 2018 niet.

Eind september j.l. ontving ik het bericht dat de collectiviteitsovereenkomst van het Zilveren Kruis voor de leden van de NBvON (via de Thomagroep) in 2018 niet wordt verlengd. Omdat dit in tegenspraak was met eerdere berichten en wel heel laat in het jaar bekend werd gemaakt, maakte ik bezwaar bij directeur Evers van het Zilveren Kruis. Dit leidde er toe dat de overeenkomst voor de NBvON-leden in 2018 alsnog wordt voortgezet. Het jaar 2018 beschouwt het Zilveren Kruis als overgangsjaar. Vanaf 2019 is de collectiviteitskorting van de baan. Wel sprak ik af om medio 2018 hierover contact met het Zilveren Kruis op te nemen. Mogelijk geldt er dan een ander beleid.

Voor de NBvON-leden en de NBvON-‘tientjes-leden’ die ook in 2017 van de collectiviteitsovereenkomst met het Zilveren Kruis profiteerden, blijft de situatie in 2018 dus onveranderd. Contact met het Zilveren Kruis gebeurt onder de naam NBvON met het aan de NBvON gekoppelde collectiviteitsnummer: 207077596.

Van CZ kregen we bericht dat de huidige collectiviteitsovereenkomst met de FASv in 2018 wordt voortgezet.

Met VGZ hadden Eint Ockels en ik op 12 oktober j.l. een overleg. De collectiviteitskorting wordt in 2018 voortgezet. Daarnaast kregen we uitvoerige informatie over het komende beleid van VGZ. VGZ werkt met 19 teams van experts. Elk team beschikt over 9 experts. Een van deze teams richt zich uitsluitend op chronisch zieken en ouderen. Er komt een centraal nummer waar de chronisch zieken en ouderen alle benodigde informatie kunnen krijgen. Een hele directe communicatielijn voor de leden en hun achterban. De FASv krijgt meer faciliteiten dan ‘losse’ verenigingen. VGZ biedt in 2018 naast premiekorting extra steun aan mantelzorgers en neemt vergoeding voor valpreventietraining op in de aanvullende verzekeringen. Iedereen die overstapt naar VGZ is welkom. Zonder medische selectie worden chronisch zieken en ouderen geaccepteerd, ook voor de hoogste aanvullende- en tandpakketten. N.B. Bij overstap naar VGZ krijgen verzekerden die lid zijn van een vereniging die is aangesloten bij de FASv, de contributie voor het eerste jaar vergoed tot een maximum van € 25,-. VGZ heeft ervoor gekozen om in 2018 haar budgetpolis VGZ basisverzekering Goede Keuze niet meer aan te bieden.

Nadere informatie Op dit moment kunnen we het volledige kortingsschema over 2018 presenteren. In de loop van november zullen alle verzekeraars met gegevens over hun polissen komen. Zodra die informatie bij ons bekend is, krijgt u bericht. Van DGW is de premie inmiddels bekend.

Koos Graniewski Interim-secretaris FASv

2

 Federatie van Algemene Seniorenverenigingen, Florazoom 23, 2719 HS Zoetermeer  www.fasv.nl  info@fasv.nl  K.v.K. 66987571 Zwolle  IBAN NL71 RABO 0313 7149 16

Collectiviteitskorting premie zorgverzekeringen in 2018
Verzekeraar Collectiviteitsnr Korting basis Korting aanvullend Korting tandarts CZ 4126319 5% geen geen De Friesland 407200 6%1 6% Salland 1340 7% 7% 7%

Delta Lloyd2 22426 8% 10% 10% OHRA 864 6% 6% 6% ONVZ 9063 3% 7% 7%

Univé 13299 8% 10% Goed;Beter;Best geen VGZ 17810 8% Ruime- en Eigen Keuze
10% VGZ Goed, Beter en Best en 5% VGZ Vitaal3 geen Zorg en Zekerheid 28331 7% 7% partnerregeling4 Zilveren Kruis5 207077596 5% 10% 10% PMA-Menzis6 geen 7% Basis en Basis vrij 10% Extra verzorgd 10% tandverzorging 250, 500 en 750 DSW7 Schema collectiviteitskortingen 20181 De Friesland. Geldt niet voor polis Zelf Bewust en de aanvullende verzekeringen daarop. Korting reis- en annuleringsverzekering 10% 2 Delta Lloyd, OHRA en ONVZ via de Thomagroep (Avéro Achmea vervalt per 2018) 3 VGZ. Speciaal voor 50-plussers. VGZ geeft hoge korting mantelzorg bij alle aanvullende verzekeringen. Kosten van voorkeursgeneesmiddelen worden niet verrekend met verplicht of vrijwillig eigen risico. Gratis persoonlijk advies bij wachtlijstbemiddeling, mantelzorg, etc. Lopende machtigingen worden door VGZ overgenomen. Echter, er kunnen verschillen zijn in afspraken met Farmaceuten t.o.v. andere zorgverzekeraars. VGZ adviseert om eerst te bellen met de Klantenservice of de website te raadplegen VGZ. Klantenservice: 0900-8490. (Er komt nog een speciaal nummer voor de FASv-achterban). 4 Zorg en Zekerheid. Optie om tandartskosten te delen met een partner als die op dezelfde polis is bijgeschreven. Effect: de niet gebruikte vergoeding voor de een kan gebruikt worden door de ander. 5 Het Zilveren Kruis sluit ook in 2018 geen contract met de FASv. De collectiviteitskorting blijft gelden voor verzekerden die lid zijn van de NBvON. Een aantal verenigingen zijn hiervoor lid van de NBvON geworden. 6 Menzis. Individuele verzekerden kunnen de korting rechtstreeks verkrijgen via PMA Nieuwerkerk aan den IJssel. Verzekerden dienen zich jaarlijks bij PMA in te schrijven. Tel.: 0800-2040. Website: PMA zorgverzekering 7 DSW biedt geen collectiviteitskorting, maar heeft relatief lage premie. Zie website DSW zorgverzekering of bel tel.: 010-24 66 466.