2018-03-22 Algemene ledenvergadering

Wij nodigen u uit voor de algemene ledenvergadering, die wordt gehouden op
donderdag 22 maart 2018 in de Nieuwe Sluis te Heenvliet - aanvang: 14.00 uur
Het jaarverslag 2017 en het financieel jaarverslag 2017 liggen voor ter vergadering
voor u klaar.
Klik op het logo voor meer informatie

Wij nodigen u uit voor de algemene ledenvergadering, die wordt gehouden op
donderdag 22 maart 2018 in de Nieuwe Sluis te Heenvliet - aanvang: 14.00 uur
Het jaarverslag 2017 en het financieel jaarverslag 2017 liggen voor ter vergadering
voor u klaar.
1. Opening door de voorzitter
2. Vaststelling agenda
3. Afscheid Henny Lemans
4. Jaarverslag 2017
5. Verslag kascontrolecommissie
6. Financieel jaarverslag 2017
7. Begroting en toekomstplannen 2017
8. Gelegenheid tot het stellen van vragen.
9. Sluiting en pauze.
Na de Pauze tips voor het invullen van uw belastingformulier
Het is weer tijd om het belastingformulier in te vullen. Na de pauze kunt U de heer Paul Folsche vragen waar we op moeten letten bij het invullen. En hij geeft handige tips.
U komt toch zeker ook!
Het bestuur en de activiteitencommissie heeft afgelopen jaar hard gewerkt om onze vereniging op de kaart te zetten. Wij hopen nu op een grote opkomst.
Het bestuur.

ledenvergadering.png