2020-01-01 Fusie NVOG en KNVG

Fusie van ook door de SVerB aangesloten organisatie: