2021-05-21 Verhuizing

Zoals bekend is onze Vereniging al lang opzoek naar een alternatieve ruimte voor
de Bingo en andere activiteiten.
Enige tijd is het oude schoolgebouw aan de Bloemendaele in zicht geweest, maar die
kans lijkt, gezien de kosten, niet haalbaar te zijn.
Er is nu gekeken naar het gebouw van de met Zuidland gefuseerde tennisvereniging.
De bestaande ruimte zou daar aangepast moeten worden om die geschikt te maken.
Voordeel is dat op de huidige tennisbanen parkeerplaatsen zouden kunnen komen.

Hieronder een indrukfoto van de huidige situatie in het gebouw.