2016-05-12 Federatie van Algemene Seniorenvereingingen

Op 12 mei zal een delagatie van het SVerB bestuur een bijeenkomst bijwonen waarin gesproken zal worden over het oprichten van een landelijke federatie FASv.

Op 12 mei zal een delagatie van het SVerB bestuur een bijeenkomst bijwonen waarin gesproken zal worden over het oprichten van een landelijke federatie FASv.

Zowel bij de al opgerichte, als bij de nog in oprichting zijnde ouderen verenigingen groeit de behoefte aan een overkoepelend geheel dat ten behoeve van de afzonderlijke verenigingen optreedt als belangenbehartiger op landelijk niveau. Op initiatief van de NBvON is om die reden een aantal personen vanuit de oud-ANBO-afdelingen in Nederland uitgenodigd voor een overleg om de mogelijkheden te bezien aan een dergelijke koepel vorm te geven. Dat overleg werd stuurgroepoverleg genoemd en vond plaats op 28 januari 2016 te Utrecht.
De stuurgroep gaf te kennen dat, als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan, de oprichting van een landelijke Federatie van Algemene Seniorenverenigingen (FASv) in Nederland een goede kans van slagen heeft. De stuurgroep besloot voor de oprichting van die Federatie een werkgroep in te stellen met als taak het opstellen van een startnotitie, waarin de ins en outs van de op te richten Federatie in kort bestek de revue passeren. Deze werkgroep bestaat uit Koos Graniewski, Hans de Jonge, Izak Mauritz, Eint Ockels (tevens voorzitter NBvON), Erik Triemstra en Harry Verheul

FASv-logo.png