2016-05-20 FASv vergadering 12 mei

Op de vergadering van 12 mei werd in aanwezigheid van de SverB-bestuursleden, Henny Lemans en Mies de Vries,de nieuwe Federatie van Algemene Seniorenverenigingen (FASv) gepresenteerd.

logo-fasv-3.jpgEegroot aantal afdelingen van Anbo besloot vanaf september 2015 vanwege onvrede met het gevoerde beleid de Anbo de rug toe te keren en verder te gaan als zelfstandige seniorenverenigingen. Zij verenigden zich in de Nieuwe Bond voor Ouderen Nederland (NBvON) Ook de SverB sloot zich hierbij aan.Deze verenigingen zijn via de nieuwe bond lid van de Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden of te wel (NVOG),van waaruit vooral de landelijke belangenbehartiging wordt gerealiseerd.Vanaf 2015 vond er een explosieve groei plaats van het aantal nieuwe seniorenverenigingen.

De NBvON vond de tijd rijp een landelijke federatie op te richten. Zo'n overkoepelende organisatie is hard nodig om op plaatselijk,provinciaal en landelijk niveau de belangen van de leden te kunnen behartigen.

Op de vergadering van 12 mei werd in aanwezigheid van de SverB-bestuursleden, Henny Lemans en Mies de Vries,de nieuwe Federatie van Algemene Seniorenverenigingen (FASv) gepresenteerd.

De nieuwe federatie stelt zich ten doel:
. Bij te dragen aan een samenleving waarin senioren volwaardig en zelfstandig kunnen blijven deelnemen aan het maatschappelijk verkeer
. Belangenbehartiging, zowel op individueel en collectief niveau als op landelijk,provinciaal en lokaal niveau, met specifieke aandacht voor inkomens (w.o. pensioenen) zorg, wonen en welzijn.

Alle verenigingen zijn straks via het lidmaatschap van de Federatie ook lid van de NVOG.

De contributie aan de federatie werd vastgesteld op €3,50 per jaar per lid. Hiervan gaat €1,00 naar de NVOG.

 

De SverB sluit zich bij de nieuw te vormen Federatie aan zodat ook onze belangen behartigd worden en wij beroep kunnen doen op hun expertise maar ook kortingen op ziektekostenverzekeringen, elektra enz. Maar ook de belastingondersteuning.

We houden u op de hoogte.

Mies de Vries