2016-05-20 FASv aktie 'Stop de Stapeling'

De koopkracht van ouderen staat al jaren onder druk. De ouderenorganisaties Unie KBO, PCOB, KNVG, NOOM en NVOG vinden dat dit niet langer kan doorgaan. Zij eisen daarom dat dat ouderen vanaf 2017 eenzelfde lastenverlichting krijgen als alle Nederlanders. Bovendien willen zij dat het kabinet maatregelen neemt om verlaging van de pensioenen in 2017 tegen te gaan en tijdelijke indexering van pensioenen mogelijk te maken.Daarom is vandaag een gezamenlijk persbericht uitgegaan (zie bijlage) met de titel "Hartenkreet senioren aan de politiek". Met de in dit persbericht aangekondigde mail- en kaartenactie wordt kamerleden o.a. gevraagd om de koopkracht te herstellen en de ouderenkorting te verhogen.

De koopkracht van ouderen staat al jaren onder druk. De ouderenorganisaties Unie KBO, PCOB, KNVG, NOOM en NVOG vinden dat dit niet langer kan doorgaan. Zij eisen daarom dat dat ouderen vanaf 2017 eenzelfde lastenverlichting krijgen als alle Nederlanders. Bovendien willen zij dat het kabinet maatregelen neemt om verlaging van de pensioenen in 2017 tegen te gaan en tijdelijke indexering van pensioenen mogelijk te maken.

Daarom is vandaag een gezamenlijk persbericht uitgegaan (zie bijlage) met de titel "Hartenkreet senioren aan de politiek". Met de in dit persbericht aangekondigde mail- en kaartenactie wordt kamerleden o.a. gevraagd om de koopkracht te herstellen en de ouderenkorting te verhogen.

 

De besturen van de eerder genoemde samenwerkende ouderenorganisaties roepen hun leden op om deel te nemen aan deze e-mail en kaartenactie, die de hele zomer doorloopt.

Voor onze koepelvereniging betekent dit, dat wij onze contactperso(o)n(en) van de ledenverenigingen vragen deze mail door te sturen aan hun leden, zodat zoveel mogelijk mensen de mogelijkheid krijgen aan de e-mail en kaartenactie deel te nemen. Wij adviseren u  de actie een opvallende plaats op uw website te geven. Ook vragen wij  u deze mail door te sturen aan familie, vrienden en kennissen waarvan u weet dat zij ook aan deze actie willen meedoen. 

 

Hieronder kan men de voorbereide e-mail downloaden en die aan een kamerlid naar keuze sturen. U kunt een persoonlijke boodschap toevoegen in de mail en b.v. één van de aandachtspunten (koopkrachtherstel, ouderenkorting) in vette letter of met een kleur markeren, zodat het item beter opvalt. 

http://www.gepensioneerden.nl/uploads/files/Werkgroepen/Werkgroep_Communicatie/Email_nav_Pensioenmanifest_DEF.doc

In het bestand "woordvoerders" staan de e-mailadressen van de kamerleden die in hun partij het onderwerp koopkracht en pensioenen in portefeuille hebben.

VVD

h.lodders@tweedekamer.nl

b.vantwout@tweedekamer.nl

 

PvdA

r.vermeij@tweedekamer.nl

j.kerstens@tweedekamer.nl

 

CDA

p.omtzigt@tweedekamer.nl
p.heerma@tweedekamer.nl

 

D66

s.vweyenberg@tweedekamer.nl

f.koserkaya@tweedekamer.nl

 

ChristenUnie

c.schouten@tweedekamer.nl

 

SGP

e.dijkgraaf@tweedekamer.nl

 

GroenLinks

r.grashoff@tweedekamer.nl

 

PVV

m.dgraaf@tweedekamer.nl

 

SP

p.ulenbelt@tweedekamer.nl

 

Partij voor de Dieren

f.wassenberg@tweedekamer.nl

 

50PLUS

h.krol@tweedekamer.nl

 

Klein

n.klein@tweedekamer.nl

 

Groep Bontes-van Klaveren

j.vklaveren@tweedekamer.nl

Groep Kuzu-Ozturk

s.ozturk@tweedekamer.nl

Van Vliet

r.vvliet@tweedekamer.nl

Houwers

j.houwers@tweedekamer.nl