2018-10-25 MyDataDoneRight.eu

Er is sinds kort een website die je helpt bij het opvragen en zo nodig laten verbeteren van je gegevens bij instellingen e.d.

My Data Done Right

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geeft je verschillende rechten om meer grip op je gegevens te krijgen. Maar het hebben van bepaalde rechten op papier is nog niet hetzelfde als het uitoefenen van die rechten in de praktijk. Daarom hebben we de tool My Data Done Right gemaakt om je te helpen met het opstellen, versturen en bijhouden van je verzoeken om inzage te krijgen in je persoonsgegevens of je persoonsgegevens te corrigeren, te verwijderen of ze in een handig formaat op te vragen.

Wat voor verzoeken kan ik genereren via My Data Done Right?

Je kan de volgende verzoeken genereren:

  • Inzage. Ontvang een kopie van je gegevens en informatie over hoe je gegevens zijn gebruikt en gedeeld.
  • Verwijderen. Laat gegevens verwijderen als je hiervoor een goede reden hebt.
  • Corrigeren. Zorg ervoor dat onjuiste gegevens gecorrigeerd worden.
  • Neem je gegevens mee (data portabiliteit). Neem je gegevens die je hebt verstrekt, mee in een handig formaat.

Herinnering.

Herinner een organisatie die nog niet op je verzoek heeft gereageerd om dit alsnog te doen.